ΚΑΡΔΙΤΣΑ – ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α/ΠΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Μ.Π.Δ.

10. Πάρης Τσιούκας

Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης,
Πολυτεχνείο Κρήτης
MSc. “Analysis, Design and Management of Information Systems”, London School of Economics
Ελεύθερος Επαγγελματίας
Διευθύνων Σύμβουλος Corpus Α.Ε

Βιογραφικό

Αντιπρόεδρος Πανελληνίου Συλλόγου Διπλωματούχων Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης
Μέλος Κεντρικής Αντιπροσωπείας ΤΕΕ 2016 – 2019

Back to top
elΕλληνικά