ΚΑΡΔΙΤΣΑ – ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α/ΠΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

9. Κωνσταντίνος Τριανταφύλλου

Χημικός Μηχανικός

Μελετητής Δημοσίων & Ιδιωτικών Έργων

Ελεύθερος Επαγγελματίας

Βιογραφικό

Εργάζεται ως ελεύθερος επαγγελματίας με έδρα την Καρδίτσα ασχολούμενος με δημόσια και ιδιωτικά έργα. (Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Αδειοδοτήσεις βιοτεχνιών-βιομηχανιών, Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας και Επιβλέποντος Μηχανικού, Μελέτες Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου, Μελέτες Ασφαλείας Seveso, Εκθέσεις συμμόρφωσης DNSH, Μελέτες επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων κλπ.).

Back to top
elΕλληνικά