ΛΑΡΙΣΑ – ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α/ΠΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

28. Θεόδωρος Παππάς

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Η/Υ ΔΠΘ, MSc. Μηχανολόγων Μηχανικών Π.Θ.

Ελεύθερος Επαγγελματίας – Τεχνικό Γραφείο – Εκπόνηση Ηλεκτρομηχανολογικών, Ενεργειακών & Περιβαλλοντικών Έργων.

Βιογραφικό

Η 25ετής επαγγελματική μου εμπειρία στον χώρο της βιομηχανίας και των τεχνικών έργων θεωρώ ότι μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην επίλυση των ζητημάτων που οι συνάδελφοι μηχανικοί καλούνται να αντιμετωπίσουν στις σύγχρονες σύνθετες συνθήκες άσκησης του επαγγέλματος µε τρόπο δίκαιο, ρεαλιστικό και αποδοτικό.

Στις δύσκολες συγκυρίες για τη χώρα µας και τον κλάδο των Μηχανικών δεν έχουµε την πολυτέλεια να µείνουµε παθητικοί δέκτες των όσων γίνονται. Έχουµε ευθύνη απέναντι στις επόµενες γενεές να αγωνιστούµε και να διαµορφώσουµε ένα ΤΕΕ δυνατό, αρωγό στο έργο των Μηχανικών, ικανό να αντιµετωπίσει τις σύγχρονες προκλήσεις των καιρών .

Back to top
elΕλληνικά