ΛΑΡΙΣΑ – ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α/ΠΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

2. Βασίλης Χ. Γερογιάννης

Ηλεκτρονικός Μηχανικός
Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Βιογραφικό

Ο Βασίλης Γερογιάννης είναι υποψήφιος με τη ΔΚΜ για την Αντιπροσωπεία του Περιφερειακού Τμήματος ΤΕΕ Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας (ΤΕΕ ΚΔΘ) καθώς και υποψήφιος για την Κεντρική Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ στην Επιστημονική Επιτροπή των Ηλεκτρονικών Μηχανικών. Είναι Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (1992) και κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στην Πληροφορική από το Πανεπιστήμιο Πατρών (2001). Είναι Καθηγητής και Πρόεδρος του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Είναι Μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ ΚΔΘ, Μέλος της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ ΚΔΘ και Μέλος της Κεντρικής Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ (με την Επιστημονική Επιτροπή των Ηλεκτρονικών Μηχανικών). Διετέλεσε Μέλος του ΔΣ του ΔΟΑΤΑΠ, Μέλος του Συμβουλίου Έρευνας & Καινοτομίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, Αντιπρόεδρος του ΔΣ της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας, Γενικός Γραμματέας της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ ΚΔΘ και Γενικός Γραμματέας του Τμήματος Πληροφορικής (e-TEE) του ΤΕΕ.

Back to top
elΕλληνικά