ΛΑΡΙΣΑ – ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α/ΠΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

15. Ιωάννης Λύτρας

Πολιτικός Μηχανικός

Ελεύθερος επαγγελματίας, πιστοποιημένος εκτιμητής ακινήτων (REV), μέλος της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε. Κ&Δ Θεσσαλίας από το 2019 έως σήμερα, μέλος της Δ..Ε. του Τ.Ε.Ε. Κ&Δ Θεσσαλίας από το 2023 έως σήμερα.

Βιογραφικό

Οι σημερινές προκλήσεις σε συνδυασμό με τις συνεχείς προσπάθειες για την ανάπτυξη της χώρας μας, επιβάλλουν ένα ισχυρό Τ.Ε.Ε., το οποίο δε θα προσαρμόζεται απλώς στις εξελίξεις του παρόντος, αλλά μέσα από τις δράσεις του και τις  ολοκληρωμένες προτάσεις του θα διαμορφώνει τις μελλοντικές εξελίξεις. Δράσεις οι οποίες θα αποσκοπούν στην ενίσχυση του ρόλου του μηχανικού στην κοινωνία, την προώθηση της συνεργασίας όλων των ειδικοτήτων του μηχανικού και τη συνεχή  ενημέρωση και προετοιμασία  των μελών του για τις μελλοντικές εξελίξεις. Διεκδικώ την ψήφο σας προκειμένου να ισχυροποιήσουμε τη θέση του Τ.Ε.Ε. στην κοινωνία και να το καταστήσουμε μόνιμο συνεργάτη και σύμβουλο στις αυξανόμενες απαιτήσεις του λειτουργήματος του σύγχρονου μηχανικού.

Back to top
elΕλληνικά