ΛΑΡΙΣΑ – ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α/ΠΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

12. Αθανάσιος Κόκκαλης

Χημικός Μηχανικός, MSc
Ελεύθερος Επαγγελματίας

Βιογραφικό

  1. 2006- Σήμερα: Διευθυντής παραγωγής σε μονάδας παραγωγής βιοακαυσίμων (βιοντίζελ)
  2. Τεχνικός ασφαλείας σε βιομηχανίες, βιοτεχνίες, κέντρα υγείας, εστιατόρια κλπ
  3. Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, Εθνικά και Ευρωπαϊκά έργα,.
  4. Περιβαλλοντικές μελέτες για Δήμους.
  5. Εκπαιδευτής σε ΙΕΚ & ΚΕΚ, σε μαθήματα σχετικά με την ειδικότητά μου.

Με την συμμετοχή μου στις φετινές εκλογές επιθυμώ να συνεχίσω, με συνέπεια και αποτελεσματικότητα να στηρίζω την βελτίωση και την ανάπτυξη του Τμήματός μας αποτελώντας ενεργό  πυρήνα στην διαμόρφωση αξιόπιστων ιδεών και εφικτών λύσεων, σχετικά τόσο με τα προβλήματα που απασχολούν τους συναδέλφους μηχανικούς και την κοινωνία μας, όσο και με θέματα αναπτυξιακά της Περιφέρειάς μας, που άπτονται της ειδικότητας και της γνώσης μου. Οι μηχανικοί αποτελούν και θα πρέπει να συνεχίσουν να αποτελούν απαραίτητο συνεργάτη και σύμβουλο των πολιτών και της Πολιτείας, συμβάλλοντας με άμεσες και αποτελεσματικές λύσεις στην  ανάπτυξη της χώρας μας.

Back to top
elΕλληνικά