ΛΑΡΙΣΑ – ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Α/ΠΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

10. Σταυρούλα Καρρά

Πολιτικός Μηχανικός (Α.Π.Θ.), Msc «Σύγχρονες Τεχνολογίες Έργων Διαχείρισης Περιβάλλοντος»,

Διευθύντρια Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Θεσσαλίας, Πρόεδρος Πειθαρχικού Συμβουλίου του Τ.Ε.Ε. Κ&Δ Θεσσαλίας από το 2019 έως σήμερα.

Βιογραφικό

Θέλω να εργαστώ ενεργά για τη διασφάλιση ότι οι μηχανικοί έχουν τα εργαλεία, την εκπαίδευση και την υποστήριξη που χρειάζονται για να προσφέρουν την ανωτερότητα τους στην καινοτομία και την επίλυση των προκλήσεων της εποχής μας.

Back to top
elΕλληνικά