ΛΑΡΙΣΑ – ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α/ΠΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

1. Νικόλαος Βαρνάς

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Υπολογιστών
Μηχανικός Φωτοβολταικών Συστημάτων & Συστημάτων Αποθήκευσης Ενέργειας

Βιογραφικό

Απόφοιτος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός με σπουδές στην Αυστραλία και στις ΗΠΑ και εξειδίκευση στους Εικονικούς σταθμούς παραγωγής (Virtual Power Plants) και Μικροδίκτυα. Κύρια απασχόληση μου αποτελεί ο σχεδιασμός και κατασκευή Φωτοβολταικών Συστημάτων μικρής και μεγάλης κλίμακας και συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας απο μπαταρίες. Αυτόν τον καιρό, επίσης, εργάζομαι ως Μηχανικός έργου στο έργο διασύνδεσης HVDC Αττικής – Κρήτης (2 x 500MW) στην Κρήτη.

Ως υποψήφιος της ΔΚΜ επιδιώκω στην ενεργό συνεισφορά μου προς την υλοποίηση των στόχων της παράταξης και στη συμμετοχή μου στις πολιτικές προτεραιότητες και δραστηριότητες αυτής, με σκοπό την επίτευξη ουσιαστικής και διαρκούς προόδου.

Back to top
elΕλληνικά