ΤΡΙΚΑΛΑ – ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α/ΠΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

1. Απόστολος Αναγνώστου

Διπλ. Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός Α.Π.Θ.

Ελεύθερος Επαγγελματίας

Βιογραφικό

Είμαι Διπλωματούχος Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός και ασχολούμαι με την μελέτη και κατασκευή ιδιωτικών έργων. Συμμετέχω στις εκλογές του ΤΕΕ με την Δημοκρατική Κίνηση Μηχανικών (Δ.Κ.Μ.) για την Αντιπροσωπεία του Περιφερειακού Τμήματος Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας. Σκοπός μου είναι η περεταίρω βελτίωση των συνθηκών άσκησης του επαγγέλματος καθώς και η αναβάθμιση του ρόλου των μηχανικών στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της Περιοχής.

Back to top
elΕλληνικά