Προτάσεις του ΤΕΕ/ΤΚΔΘ για τη βελτιστοποίηση του νομοθετικού πλαισίου της πρόληψης εργατικών ατυχημάτων στην κατασκευή και τη μεταποίηση

Τα εργατικά ατυχήματα αποτελούν μία θλιβερή πραγματικότητα, ανεξαρτήτου φύλλου, ή ηλιακής ομάδας. Μάλιστα σε κλάδους όπου απασχολούνται μηχανικοί, όπως η μεταποίηση και οι κατασκευές, σημειώνονται πάνω από το 60% των θανατηφόρων εργατικών ατυχημάτων. Ο ρόλος μας ως Διπλωματούχοι Μηχανικοί, είτε ως επιβλέποντες τεχνικών έργων, είτε ως επιβλέποντες λειτουργίας μίας βιομηχανίας είτε ως Τεχνικοί Ασφαλείας, είναι καίριας σημασίας για την αποτροπή τέτοιων ατυχημάτων.

Προκειμένου να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα, ως Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας του ΤΕΕ, αναλάβαμε την πρωτοβουλία πρότασης σχεδίου νόμου για την μείωση των εργατικών ατυχημάτων και την προστασία της ανθρώπινης ζωής.

Μάλιστα το παραδοτέο της σχετικής Ομάδας Εργασίας κοινοποιήθηκε στην Υπουργό Εργασίας κα. Δόμνα Μιχαηλίδου και στον Πρόεδρο του ΤΕΕ κ. Γιώργο Στασινό.

Η πρότασή μας περιλαμβάνει την υποχρεωτική εκπαίδευση και πιστοποίηση των εργαζομένων από το Τεχνικό Επιμελητήριο, πάνω σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας, μια κοινή πρακτική που ακολουθούν αρκετές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και την διασύνδεση αυτών με την ψηφιακή κάρτα εργασίας.

Μπορείτε να βρείτε την πρόταση σχεδίου νόμου στον παρακάτω σύνδεσμο:

http://library.tee.gr/digital/larlib/4564.pdf

Back to top
elΕλληνικά