Επιστολή ΤΕΕ/ΤΚΔΘ προς ΥΠΕΝ | Παρατηρήσεις και προτάσεις για το πρόγραμμα «Φωτοβολταϊκα στη Στέγη»

Στο πλαίσιο συμμετοχής του Τμήματος Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, στη διαβούλευσης της προδημοσίευσης του οδηγού του προγράμματος «Φωτοβολταϊκα στη Στέγη», ο Πρόεδρος κ. Νίκος Παπαγεωργίου απέστειλε επιστολή προς τουν Υπουργό Περιβάλλοντος και ενέργειας κ. Κώστα Σκρέκα, γνωστοποιώντας του τις παρατηρήσεις και προτάσεις του Τμήματος με σκοπό την βελτίωση της αποτελεσματικότητας του προγράμματος.

Το περιεχόμενο της επιστολής που εστάλη την Παρασκευή 31 Μαρτίου έχει ως εξής:

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

Με την παρούσα επιστολή, επιθυμούμε να σας γνωστοποιήσουμε τις παρατηρήσεις και προτάσεις του Τμήματος Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, αναφορικά με την προδημοσίευση του οδηγού του προγράμματος «Φωτοβολταϊκα στη Στέγη»

Στο πλαίσιο της σχετικής διαβούλευσης, οι παρατηρήσεις και οι προτάσεις μας έχουν ως εξής:

1η Παρατήρηση – Πρόταση

Δεν προβλέπονται στις επιλέξιμες δαπάνες κόστη που αφορούν την μελέτη για την εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών σταθμών. Προτείνεται να συμπεριληφθεί αποζημίωση αμοιβή μελέτης-επίβλεψης  μηχανικού για το έργο, ύψους 1.000,00 €.

2η Παρατήρηση – Πρόταση

Στα συστήματα αποθήκευσης αναφέρεται ότι

«Το σύστημα αποθήκευσης έχει κατ’ ελάχιστο εγκατεστημένη χωρητικότητα ίση με την εγκατεστημένη ισχύς παραγωγής του φωτοβολταίκού σταθμού για μία ώρα.» Αυτό δημιουργεί προβλήματα διότι 1) τα διαθέσιμα στο εμπόριο συστήματα αποθήκευσης έχουν προκαθορισμένη ισχύ συνήθως από 5kWh και άνω, 2) η πλειοψηφία των καταναλωτών καλύπτεται από συστήματα 3-4kWp. Επομένως αναγκαστικά θα πρέπει να εγκαταστήσουν σύστημα μεγαλύτερης ισχύος από αυτό που απαιτείται.

Επιπλέον στο εδάφιο αυτό, αναφέρεται «για μία ώρα», χωρίς να καθορίζεται η ημερολογιακή ημέρα που αναφέρεται, η συνθήκες ηλιοφάνειας, πρόσπτωσης ηλιακής ακτινοβολίας κλπ.

Προτείνεται να αφαιρεθεί το συγκεκριμένο εδάφιο από τον οδηγό, ώστε ακόμη και με ένα σύστημα 2-3kWp, να μπορεί κάποιος να εγκαταστήσει σύστημα αποθήκευσης 5kWh.

3η Παρατήρηση – Πρόταση

Δεν προβλέπεται η ένταξη πολυκατοικιών στο πρόγραμμα, ώστε να επιδοτηθούν για την εγκατάσταση συστήματος ενεργειακού συμψηφισμού στο κοινόχρηστο ρεύμα. Προτείνεται η επανεξέταση του θέματος από εσάς.

4η Παρατήρηση – Πρόταση

Για την εγκατάσταση σύμφωνα με την νομοθεσία απαιτείται έκδοση νέας ΥΔΕ για το σύνολο της εγκατάστασης. Προτείνεται η πρόβλεψη αποζημίωσης για την έκδοση της ΥΔΕ ύψους 300 ευρω.

5η Παρατήρηση – Πρόταση

Η στήριξη του πρωτογενούς τομέα είναι ιδίατερα σημαντική ιδιαίτερα για την Θεσσαλία, όπου η άρδευση «κοστίζει» στην οικονομία μας 400εκ. € ανά δεκαετία, όσο δηλαδή το ΠΕΠ Θεσσαλίας. Την κατάσταση αυτή δυσχαιρένει η μη-μεταφορά ύδατος από τον Αχελώο για εμπλουτισμό του υπόγειου υδροφορέα, που αναγκάζει τους αγρότες να αντλούν νερά σε βάθη μεγαλύτερα των 300 μέτρων σε κάποιες περιοχές της Θεσσαλίας, μεγαλώνοντας έτσι την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος.

Αιτούμαστε λοιπόν α)την εξαίρεση των αγροτών από το εν λόγω πρόγραμμα και β)την έναρξη ενός στοχευμένου προγράμματος αποκλειστικά για αγρότες ώστε να επιδοτηθούν προκειμένου να μπορέσουν να εγκαταστήσουν Φ/Β σύστημα ενεργειακού συμψηφισμού, όχι μόνο στις στέγες τους αλλά και στη γη που διαθέτουν.

6η Παρατήρηση – Πρόταση

Προκειμένου να μην επαναληφθούν προβλήματα ανάλογα με τα προγράμματα Εξοικονομώ, αναφορικά με την διαδικασία first-in, first served, προτείνεται να ακολουθηθεί η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων με μόρια, αντίστοιχα με το νέο πρόγραμμα Εξοικονομώ, και όσοι δεν εγκριθούν να κριθούν επιλαχόντες.

Βεβαίως, παραμένουμε στη διάθεσή σας και του επιτελείου σας για περαιτέρω διευκρινίσεις.

Με εκτίμηση,

 

Ο Πρόεδρος της ΔΕ του

ΤΕΕ – Π.Τ. Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας

 Παπαγεωργίου Νικόλαος

Back to top
elΕλληνικά