Επιστολή προς Υπ. Οικονομικών | Προτάσεις ΤΕΕ/ΤΚΔΘ για την ενίσχυση των πλυμμηροπαθών στη Θεσσαλία – 25-10-2023

Την Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2023, ο Πρόεδρος του Τμήματος Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, κ. Νίκος Παπαγεωργίου απέστειλε επιστολή προς τον Υπουργό Οικονομικών κ. Κωστή Χατζηδάκη, μεταφέροντάς του το αίτημα της Διοικούσας Επιτροπής του Τμήματος γαι συμπερίληψη συγκεκριμένων προβλέψεων για την αποζημίωση των πλημμυροπαθών στη Θεσσαλία.

Παρακάτω παρατίθεται το πλήρες κείμενο της επιστολής:

Θέμα: Προτάσεις ΤΕΕ/ΤΚΔΘ για την ενίσχυση των πλημμυροπαθών στη Θεσσαλία

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

Με την παρούσα επιστολή σας γνωρίζουμε ό,τι το Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος προχωρά σε συνολική καταγραφή των επιπτώσεων της καταστροφικής κακοκαιρίας «Daniel» στην περιοχή της Θεσσαλίας, καθώς και του εύρους αυτών, προκειμένου να προβεί στην εισήγηση δέσμης μέτρων για την αντιμετώπιση παρόμοιων φαινομένων στο μέλλον.

Στο πλαίσιο αυτό και σε εφαρμογή σχετικής απόφασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τμήματος σας μεταφέρουμε παρακάτω τις προτάσεις μας για συμπερίληψη στις αποζημιώσεις που έχουν ήδη ανακοινωθεί.

Πιο συγκεκριμένα, σας προτρέπουμε να λάβετε υπόψη σας και να συμπεριλάβετε στις αποζημιώσεις τα εξής:

Πρώτον, για τα σεισμόπληκτα κτίρια:

  • επιδότηση 5.000€ των απαραίτητων μελετών ενίσχυσης,
  • αύξηση Στεγαστικής Συνδρομής για κτίρια που χρήζουν επισκευής στα 400€/μ2 προκειμένου αυτά να ενισχυθούν σύμφωνα με τον ΚΑΝΕΠΕ για στάθμη επιτελεστικότητας Β1, και πρόβλεψη για έγκριση των απαραίτητων μελετών και εργασιών ενίσχυσης από την ΔΑΕΦΚ, λόγω της ιδιαιτερότητας των κατασκευών στην περιοχή (πλινθοδομές ή λιθοδομές με κονίαμα από άργιλο).

Δεύτερον, για τα πλημμυρόπληκτα κτίρια:

  • Για τα χαρακτηρισμένα πράσινα και κίτρινα κτίρια αύξηση κατά 100% Στεγαστικής Συνδρομής για κτίρια που χρήζουν επισκευής, ήτοι από 60€ -> 120€, και από 150€->300€ ανά τετραγωνικό μέτρο και τέλος, για τα χαρακτηρισμένα κόκκινα κτίρια από οποιαδήποτε φυσική καταστροφή, αύξηση της στεγαστικής συνδρομής από 1.000€/μ2 στα 1.500€/μ2
  • επιδότηση μετεγκατάστασης επιχειρήσεων σε μη πλημμυρικές περιοχές

Τρίτον, έσοδο του Ε.Τ.Π.Α.Κ.:

  • Αναφορικά με το Επιχειρησιακό Ταμείο Πρόληψης και Αντιμετώπισης Κινδύνων (Ε.Τ.Π.Α.Κ.): Να προβλεφθεί έσοδο του Ταμείου, εισφορά 0,5% του Προϋπολογισμού των δημοσίων και ιδιωτικών έργων.

Τελώντας σε αναμονή της θετικής σας ανταπόκρισης και της υιοθέτησης των παραπάνω προτάσεων, που σκοπό έχουν την αποτελεσματική ανακούφιση των συμπολιτών μας, παραμένουμε στη διάθεσή σας και του επιτελείου σας για οποιαδήποτε τυχόν διευκρίνιση.

Με εκτίμηση,

                                                                                                                  

Ο Πρόεδρος της ΔΕ του

ΤΕΕ – Π.Τ. Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας

Παπαγεωργίου Νικόλαος

Back to top
elΕλληνικά