Επιστολή – αίτημα στον Β. Κικίλια για τροποποίηση του νομοσχεδίου περί Πολιτικής Προστασίας | 27-10-2023

Σε συνέχεια σχετικής απόφασης της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΚΔΘ, ο Πρόεδρος κ. Νίκος Παπαγεωργίου απέστειλε σήμερα, Παρασκευή 27.10.2023, επιστολή προς τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κ. Βασίλη Κικίλια, με την οποία του μεταφέρει το αίτημα τροποποίησης του νομοσχεδίου περί πολιτικής προστασίας, στον απόηχο των πρόσφατων καταστροφικών συνεπειών που είχε για τη Θεσσαλία η επέλαση των καιρικών φαινομένων Daniel και Elias.

Ολόκληρη η επιστολή, καθώς οι προτάσεις του Τμήματος για την τροποποίηση του νομοσχεδίου, έχουν ως εξής:

Θέμα: Αίτημα τροποποίησης νομοσχεδίου περί πολιτικής προστασίας

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

Ως γνωστόν, όλοι μας βιώσαμε τις φυσικές καταστροφές στη Θεσσαλία, τόσο λόγω του φαινομένου «Ιανός» στην περιοχή της Καρδίτσας, όσο και λόγω των ισχυρών σεισμών στην περιοχή του Δαμασίου. Φαινόμενα που προξένησαν τεράστιες ζημιές για τις οποίες γίνεται ακόμη προσπάθεια να αποκατασταθούν. Δυστυχώς όμως, γίναμε μάρτυρες και της καταστροφικής κακοκαιρίας «Daniel» και «Elias», με καταστροφικές συνέπειες για την περιοχή μας.

Η Πολιτεία έχει προχωρήσει στη θέσπιση διαδικασιών καθώς και  στη σύσταση φορέων και υπηρεσιών με σκοπό την αποκατάσταση των επιπτώσεων από φυσικές καταστροφές όπως πυρκαγιές, σεισμούς και πλημμύρες.

Λαμβάνοντας υπόψιν τις καταστροφές που προξένησαν, οι σεισμοί του Μαρτίου του 2021, οι πλημμύρες του φαινομένου «Ιανός», οι πλημμύρες του φαινομένου «Daniel» και «Elias», την απόσταση της Περιφέρειας Θεσσαλίας από την έδρα της υπηρεσίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, αλλά κυρίως τη μεγάλη γεωγραφική της κάλυψη, τη μεγάλη διασπορά των χωριών και οικισμών και των μεγάλων αποστάσεων ακόμα και από την έδρα της Περιφέρειας σε πλήθος απομακρυσμένων χωριών, σας μεταφέρουμε παρακάτω το αίτημά μας, όπως αυτό διατυπώνεται έπειτα από σχετική απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Τμήματος:

την τροποποίηση νομοσχεδίου περί πολιτικής προστασίας ώστε:

α) Στις ειδικές επιστημονικές επιτροπές που υποστηρίζουν τεχνοκρατικά την λειτουργία των Περιφερειακών και Τοπικών Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας, να μετέχουν υποχρεωτικά δύο μέλη του ΤΕΕ, ένας πραγματογνώμονας του ΤΕΕ και ένα απλό μέλος ΤΕΕ

β) Να αναφερθεί το ΤΕΕ ως ένας από τους φορείς για την εκτίμηση, ή διαχείριση κινδύνων, ή συμβάντων που θα υποβάλλει προς τη Γενική Διεύθυνση Συντονισμού της Γ.Γ.Π.Π., αίτημα καταχώρισης του υπό κρίση κινδύνου για την ενημέρωση της Εθνικής Βάσης Δεδομένων, καταθέτοντας αιτιολογημένη έκθεση.

γ) Αναφορικά με το Επιχειρησιακό Ταμείο Πρόληψης και Αντιμετώπισης Κινδύνων (Ε.Τ.Π.Α.Κ.): Να προβλεφθεί έσοδο του Ταμείου, εισφορά 0,5% υπέρ του Ταμείου σε κάθε δημόσιο ή ιδιωτικό έργο

δ) Την αναφορά του ΤΕΕ ως έναν από τους φορείς όπου η Εθνική Σχολή Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων μπορεί να συνεργάζεται και να συνάπτει προγραμματικές συμφωνίες.

ε) Στο επταμελές επιστημονικό συμβούλιο που επικουρεί το ΔΣ της Εθνικής Σχολής Διαχείρισης Κρίσεων, εκτός από μέλη ΔΕΠ, να συμμετέχουν και δύο διπλωματούχοι μηχανικοί, μέλη ΤΕΕ

στ) Την αναφορά του ΤΕΕ στους φορείς που το Κέντρο Μελετών Διαχείρισης Κρίσεων(ΚΕ.ΜΕ.ΔΙ.Κ.) αναπτύσσει συνεργασία.

ζ) Να μετέχει ως απλό μέλος ένας εκπρόσωπος του ΤΕΕ στο ΔΕ του ΚΕ.ΜΕ.ΔΙ.Κ.

η) Να μετέχουν δύο εκπρόσωποι του ΤΕΕ στο Μόνιμο Επιστημονικό Συμβούλιο Πολιτικής Προστασίας

θ) Υποχρεωτική εναρμόνιση των εμπλεκόμενων φορέων με το ISO 31000.

Με εκτίμηση,

 

Ο πρόεδρος της ΔΕ του

ΤΕΕ – Π.Τ. Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας

Παπαγεωργίου Νικόλαος

Back to top
elΕλληνικά