Επιστολή – αίτημα προς Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων | 19-01-2024

Την Παρασκευή 19 Ιανουαρίου 2024, ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Περιφερειακού Τμήματος Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας κ. Νίκος Παπαγεωργίου απέστειλε στον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Κώστα Σκρέκα επιστολή με την οποία του μετέφερε το αίτημα τροποποίησης του Παραρτήματος Χ του Προγράμματος του ΕΣΠΑ 2021-2027 «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων», ώστε αυτό να συμπεριλάβει και όλες τις περιοχές που αναφέρονται στα ΦΕΚ οριοθέτησης πλημμυροπαθών περιοχών στην Θεσσαλία.

Παρακάτω ακολουθεί το πλήρες κείμενο της επιστολής.

Θέμα: Αίτημα τροποποίησης του Παραρτήματος Χ του Προγράμματος του ΕΣΠΑ 2021-2027 «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Σε συνέχεια σχετικής απόφασης της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΚΔΘ, με την παρούσα επιστολή επιθυμούμε να φέρουμε στην προσοχή σας την ανάγκη τροποποίησης του Παραρτήματος Χ του Προγράμματος του ΕΣΠΑ 2021-2027 «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» που αφορά στην ενίσχυση επιχειρηματικών σχεδίων υπό ίδρυση και νεοσύστατων επιχειρήσεων ΜμΕ, οι οποίες θα επενδύσουν ίδιους πόρους στη δραστηριότητα που προτίθενται να ασκήσουν και θα δημιουργήσουν νέες θέσεις απασχόλησης, με σκοπό να δύνανται να συμπεριληφθούν στο Πρόγραμμα όλες τις περιοχές που αναφέρονται στα ΦΕΚ οριοθέτησης πλημμυροπαθών περιοχών στην Θεσσαλία.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το πρόγραμμα, ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από ​30.000 € έως 400.000 €., ενώ το ποσοστό ενίσχυσης των αιτήσεων χρηματοδότησης είναι ενιαίο για όλες τις επιλέξιμες δαπάνες των επενδυτικών σχεδίων και ανέρχεται στο 45% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού.

Το ποσοστό της επιχορήγησης δύναται να αυξηθεί κατά:

  • ​​10% εφόσον η επένδυση πραγματοποιηθεί σε απομακρυσμένη ή πυρόπληκτη ή πλημμυροπαθή περιοχήή μικρά νησιά και
  • επιπλέον κατά 5% με την επίτευξη του στόχου της απασχόλησης τουλάχιστον 1 ΕΜΕ, τον πρώτο χρόνο μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης.

Κύριε Υπουργέ,

Είναι σε όλους γνωστές οι περιοχές που επλήγησαν στη Θεσσαλία από τις φυσικές καταστροφές Ιανό και Daniel, για τις οποίες μάλιστα έχουν εκδοθεί τα ανάλογα ΦΕΚ οριοθέτησής τους (ΦΕΚ 4431/Β/07.10.2020 και ΦΕΚ 5813/Β/20875/4.10.2023). Ωστόσο, μελετώντας την Πρόκληση του προγράμματος ΕΣΠΑ, και συγκεκριμένα το Παράρτημα Χ: Ειδικές Περιοχές Ενίσχυσης, παρατηρείται πως απουσιάζουν τεράστιες περιοχές της Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας που είναι πλημμυροπαθείς, με αποτέλεσμα συμπολίτες μας να μη δύνανται να λάβουν την αύξηση της επιχορήγησης κατά 10% που δικαιούνται ως πλημμυροπαθείς.

Με βάσει τα προαναφερθέντα, σας μεταφέρουμε το αίτημά να διορθωθεί αυτή η αδικία με  τροποποίηση του Παραρτήματος Χ της Πρόσκλησης του Προγράμματος, ώστε να συμπεριλάβει και όλες τις περιοχές που αναφέρονται στα ΦΕΚ οριοθέτησης πλημμυροπαθών περιοχών στην Θεσσαλία.

Προσβλέποντας στη θετική ανταπόκρισή σας στο εύλογο και δίκαιο αίτημά μας, παραμένουμε στη διάθεσή σας και του επιτελείου σας για τυχόν περαιτέρω διευκρινίσεις.

 

Με εκτίμηση,

 

Ο Πρόεδρος της ΔΕ του

ΤΕΕ – Π.Τ. Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας

 

 

Παπαγεωργίου Νικόλαος

Back to top
elΕλληνικά