Επιστολή – Αίτημα προς Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού (Γ.Υ.Σ.)

Έπειτα από σχετική απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Τμήματος Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας του ΤΕΕ, εστάλη επιστολή – αίτημα προς την Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού, αναφορικά με την αποκατάσταση της λειτουργίας του συστήματος προεπισκόπησης αεροφωτογραφικών προϊόντων της Γ.Υ.Σ..

Το πλήρες κείμενο της επιστολής έχει ως εξής:

 

Αξιότιμε Κύριε Συνταγματάρχα,

            Σκοπός της παρούσας επιστολής είναι να σας ενημερώσουμε για την αδυναμία λειτουργίας του συστήματος προεπισκόπησης αεροφωτογραφικών προϊόντων της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού (Γ.Υ.Σ.), καθώς και να σας μεταφέρουμε το αίτημά μας για την άμεση μεταφορά και προβολή της ανάγκης άμεσης επαναλειτουργίας της δυνατότητας προεπισκόπησης των αεροφωτογραφικών προϊόντων στον ιστότοπο της Γ.Υ.Σ..

Στο πλαίσιο αυτό, παρακάτω σας παρουσιάζουμε αναλυτικά το ζήτημα.

Κατά την καθημερινή μας ενασχόληση με την ρύθμιση πολεοδομικών αυθαιρεσιών σε ιδιοκτησίες πολιτών βάσει των νόμων 4495/2017 και 4759/2020 και ειδικότερα κατά τη διαδικασία της έρευνάς μας σχετικά με τη διαπίστωση του χρόνου κατασκευής αυθαίρετων κτισμάτων ή τμημάτων κτισμάτων, χρησιμοποιούμε τον ιστότοπο της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού ο οποίος παρέχει αεροφωτογραφικά προϊόντα της ελληνικής επικράτειας καθώς και τη δυνατότητα προεπισκόπησης αυτών. Είναι πολύ συχνό το φαινόμενο οι αεροφωτογραφίες όλων των ετών να αποτελούν το μόνο μέσο που διαθέτουν ιδιοκτήτης και μηχανικός για την απόδειξη του χρόνου κατασκευής των κτισμάτων και ειδικότερα των κατ’ επέκταση και καθ’ ύψος προσθηκών. Επιπλέον, η λειτουργία προεπισκόπησης μιας αεροφωτογραφίας είναι σημαντικότατη καθώς μόνο μέσω αυτής μπορεί ο μηχανικός ή ο ιδιοκτήτης να επιλέξει την κατάλληλη φωτογραφία και να εκτελέσει την παραγγελία στη Γ.Υ.Σ. αλλιώς υπάρχει περίπτωση να επιλέξει και να πληρώσει για μια αεροφωτογραφία που δεν αποδεικνύει το επιθυμητό με όλα τα συμπαρομαρτούντα (μεγαλύτερο κόστος λόγω επιπλέον παραγγελίας αεροφωτογραφίας, καθυστέρηση στην περαίωση της διαδικασίας ρύθμισης, κ.λ.π.).

            Ωστόσο, το τελευταίο δίμηνο παρατηρήθηκε από συναδέλφους η αδυναμία της λειτουργίας προεπισκόπησης αεροφωτογραφιών του γεωευρετηρίου του ιστότοπου της Γ.Υ.Σ.. με αποτέλεσμα την αδυναμία εκτέλεσης της ως άνω περιγραφόμενης έρευνας από μηχανικούς και ιδιοκτήτες. Η παραπάνω αδυναμία έχει τις εξής συνέπειες:

  • Αδυναμία σε πολλές περιπτώσεις εξ’ αρχής εφαρμογής της διαδικασίας ρύθμισης αυθαιρεσιών σε πολλές από τις ιδιοκτησίες.
  • Αδυναμία περαίωσης του ηλεκτρονικής διαδικασίας της ρύθμισης στο πληροφοριακό σύστημα του Τ.Ε.Ε..
  • Μεγάλη χρονοκαθυστέρηση ή ακόμα και αδυναμία εκτέλεσης δικαιοπραξιών καθώς για τις τελευταίες είναι απαραίτητη προϋπόθεση η ρύθμιση όποιων αυθαιρεσιών στις ιδιοκτησίες.
  • Μεγάλη χρονοκαθυστέρηση στη διαδικασία της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου και κατ’ επέκταση σοβαρή περίπτωση αδυναμίας ένταξης των ιδιοκτησιών σε προγράμματα όπως το “Εξοικονομώ” και το “Εξοικονομώ-ανακαινίζω για νέους”.

            Έπειτα από επανειλημμένη επικοινωνία με την Γ.Υ.Σ., η απάντηση που λαμβάνουμε είναι ότι δεν υπάρχει σαφής χρονικός ορίζοντας επαναλειτουργίας της δυνατότητας προεπισκόπησης.

            Κύριε Συνταγματάρχα,

Ως γνωστόν, η Γ.Υ.Σ. αποτελεί τον μεγαλύτερο και εγκυρότερο διαθέτη και πάροχο αεροφωτογραφικών προϊόντων στην Ελλάδα και η συμβολή και η σχέση της στις διαδικασίες ρύθμισης αυθαιρέτων βάσει και των τριών σχετικών νόμων (4014/2011, 4178/2013 και 4495/2017), καθώς και γενικότερα στον έλεγχο και την προστασία του δομημένου περιβάλλοντος είναι κομβικής σημασίας.

          Συνεπώς, με βάση το ζήτημα που σας περιγράψαμε, αλλά και την αντικειμενική ανάγκη, αιτούμαστε την άμεση μεταφορά και προβολή της ανάγκης άμεσης επαναλειτουργίας της δυνατότητας προεπισκόπησης των αεροφωτογραφικών προϊόντων στον ιστότοπο της Γ.Υ.Σ.

Τελούμε σε αναμονή της θετικής ανταπόκρισής σας και της συμβολή σας στην ικανοποίηση του αιτήματός μας το συνοτομότερο δυνατό. Στο μεταξύ, παραμένουμε στη διάθεσή σας και του επιτελείου σας για τυχόν περαιτέρω διευκρινίσεις.

 

 Με εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος της ΔΕ του

ΤΕΕ – Π.Τ. Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας

 

Παπαγεωργίου Νικόλαος

Back to top
elΕλληνικά