Επιστολή – Αίτημα προς ΤΜΕΔΕ για επέκταση υπηρεσιών προς μηχανικούς

Την Παρασκευή, 1η Σεπτεμβρίου 2023, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Τμήματος Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας του ΤΕΕ, απέστειλε προς τον Πρόεδρο του ΤΜΕΔΕ κ. Κ. Μακέδο επιστολή μέσω της οποίας του μετέφερε το αίτημα της Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΚΔΘ για επέκταση των υπηρεσιών του Ταμείου προς του Μηχανικούς – μέλη του.

Το κείμενο της επιστολής έχει ως ακολούθως:

Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε,

Κατόπιν σχετικής απόφασης της Διοικούσας Επιτροπής του Περιφερειακού Τμήματος Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, με την παρούσα επιστολή, επιθυμώ να σας μεταφέρω το αίτημά μας που αφορά στην επέκταση των υπηρεσιών του ΤΜΕΔΕ. Παρακάτω, αναφέρεται το σκεπτικό που οδήγησε στην εν λόγω απόφαση.

Όπως γνωρίζετε, με την πάροδο των ετών, μέσα από τη διαδικασία ανάπτυξης και ολοκλήρωσης των Δημοσίων Έργων, είχε δημιουργηθεί η ανάγκη για την ύπαρξη ενός ταμείου εγγυοδοσίας η οποία οδήγησε και στην ίδρυση του ΤΣΜΕΔΕ, που εκτός από φορέας ασφάλισης των μηχανικών λειτουργούσε και ως ταμείο εγγυοδοσίας για όλους τους εργολήπτες μελετητές ή κατασκευαστές μέλη του.

Εν συνεχεία, με την κατάργηση του ΤΣΜΕΔΕ και την ενσωμάτωση του ασφαλιστικού κλάδου του στον ΕΦΚΑ, η ζωτικής σημασίας ανάγκη για τη συνέχιση της λειτουργίας ενός ταμείου εγγυοδοσίας, οδήγησε στην δημιουργία του ΤΜΕΔΕ, την 1η Ιανουαρίου 2017, το οποίο σήμερα απαριθμεί περισσότερα από 30.000 μέλη, 5.500 εξ αυτών να είναι μικρομεσαίες εργοληπτικές επιχειρήσεις.

Κύρια δραστηριότητα του ΤΜΕΔΕ είναι η εγγυοδοσία των μελών του, η παροχή δηλαδή εγγυήσεων για τα Δημόσια Έργα. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης το ΤΜΕΔΕ στάθηκε δίπλα στον μηχανικό και υπήρξε καταλύτης για την επιβίωση των επιχειρήσεων του κατασκευαστικού κλάδου της χώρας, καθώς και σημαντικότατο στήριγμα για χιλιάδες μηχανικούς. Η διαρκής αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχει το ΤΜΕΔΕ προς τους μηχανικούς συμβάλλει στην ανάπτυξη της χώρας, στην απορρόφηση κονδυλίων και στην εναρμόνιση με την αγορά (εγγυητικές, μικροχρηματοδοτήσεις, ασφάλιση).

Ωστόσο, ως γνωστόν, τα δημόσια έργα δεν αποτελούν την μόνη ενασχόληση των μηχανικών-μελών μας. Σημαντική άνοδος καταγράφεται και στην ανέγερση νέων οικοδομών, σε ανακαινίσεις, καθώς και στην υλοποίηση έργων εξοικονόμησης ενέργειας, έργων ΑΠΕ, έργων θέρμανσης/κλιματισμού, κλπ.

Έργα που -δυστυχώς- πολύ συχνά υλοποιούνται χωρίς την εμπλοκή μηχανικού.

Για τον λόγο αυτό προτείνουμε την επέκταση των υπηρεσιών του ΤΜΕΔΕ και στα ιδιωτικά έργα. Δηλαδή, την παροχή της δυνατότητας στα μέλη του να εκδίδουν εγγυητικές επιστολές: α) καλής εκτέλεσης β) λειτουργίας και συντήρησης, γ) συμμετοχής και δ) προκαταβολής

Κύριε Πρόεδρε, γίνεται εύκολα αντιληπτό, ό,τι τα οφέλη αυτών των υπηρεσιών θα είναι πολλαπλά. Πιο συγκεκριμένα:

  1. Χιλιάδες μηχανικοί θα μπορούν να παρέχουν εγγύηση στους πελάτες τους, βελτιώνοντας έτσι την πίστη των ιδιωτών προς τον κλάδο.
  2. Μέσω της υπηρεσίας που ήδη παρέχει το ΤΜΕΔΕ, όλα τα έργα θα ασφαλίζονται για αστική ευθύνη.
  3. Οι Μηχανικοί θα έχουν στη διάθεσή τους ένα καινοτόμο εργαλείο για να διαφοροποιηθούν στην αγορά από τον ανταγωνισμό.
  4. Θα προωθηθεί η εξυγίανση της οικονομίας, καθώς όλα τα έργα για τα οποία θα εκδίδεται σχετική εγγυητική, θα διέπονται από τους κανόνες του ΤΜΕΔΕ (σύμβαση, μελέτη, τιμολόγηση κλπ).
  5. Θα επιτευχθεί η βελτίωση της ποιότητας των κατασκευών.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω, αλλά και με γνώμονα τα οφέλη που θα προκύψουν για του Μηχανικούς, τελούμε σε αναμονή της εξέτασης του αιτήματός μας και της θετικής σας ανταπόκρισης σε αυτό.

Στο μεταξύ, παραμένουμε βεβαίως στη διάθεσή σας και του επιτελείου σας για περαιτέρω διευκρινίσεις.

 

 

Με ιδιαίτερη εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος της ΔΕ του

ΤΕΕ – Π.Τ. Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας

 

Παπαγεωργίου Νικόλαος

Back to top
elΕλληνικά