Χρήσιμα

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕ ΕΝΑ click…

Στο Μενού “Επαγγελματικά -> Χρήσιμα” μπορείτε να βρείτε χρήσιμες πληροφορίες. Συγκεκριμένα μπορείτε πλέον συνοπτικά σε μία σελίδα, να δείτε τα στοιχεία επικοινωνίας των:

  • Υπηρεσιών Δόμησης Δήμων για τις Περιφερειακές Ενότητες Λάρισας, Τρικάλων, Καρδίτσας,
  • Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμων για τις Περιφερειακές Ενότητες Λάρισας, Τρικάλων, Καρδίτσας,
  • Γραφείων Πυρασφάλειας,
  • της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας,
  • της Περιφέρειας Θεσσαλίας,

αλλά και διάφορα χρήσιμα link.

 

Back to top
elΕλληνικά