Όροι Δόμησης

ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ

Στο πλαίσιο προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Π.Ε.Δ. Θεσσαλίας και του ΤΕΕ – Περ. Τμ. Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας συγκροτήθηκαν «Ομάδες Εργασίας Συλλογής Όρων Δόμησης» για την συλλογή των χωρικών και πολεοδομικών στοιχείων των οικισμών των Π.Ε. ΛάρισαςΤρικάλων και Καρδίτσας με σκοπό την εύκολη πρόσβαση κάθε ενδιαφερόμενου στις παρακάτω πληροφορίες. Μεταβείτε στο Μενού “Υπηρεσίες -> Όροι Δόμησης” για να δείτε τις πληροφορίες που σας ενδιαφέρουν.

Back to top
elΕλληνικά