Νέο ενιαίο τιμολόγιο εργασιών αποκατάστασης κτιρίων από φυσικές καταστροφές

Με την απόφαση (Αριθμ. 270999/Δ5) του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, στις 5/9/2022, εγκρίθηκε η εφαρμογή νέου ενιαίου τιμολογίου υπολογισμού της δαπάνης των εργασιών επισκευής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές και της αντίστοιχης Στεγαστικής Συνδρομής.

Σημειώνεται ότι:

  • Οι τιμές αναθεωρούνται για πρώτη φορά μετά από περίπου 10 χρόνια.
  • Εφαρμόζεται ενιαίο τιμολόγιο για όλες τις φυσικές καταστροφές που περιλαμβάνει 169 εργασίες.
  • Η εφαρμογή του νέου ενιαίου τιμολογίου θα έχει αναδρομική ισχύ από το 2017.

Μπορείτε να διαβάσετε το σχετικό ΦΕΚ (Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, Τεύχος 2ο, Αρ. Φύλλου: 4663, 5/9/22) στον ακόλουθο σύνδεσμο: 2022 ΦΕΚ 4663 Β 05-9-2022

Back to top
elΕλληνικά