ΧΥΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Πολιτικός Μηχανικός, Μέλος Αντιπροσωπείας ΤΕΕ, Πρόεδρος Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Λάρισας, Υπεύθυνος ομάδας ποδοσφαίρου ΤΕΕ ΚΔ Θεσσαλίας

Σπουδές : 
– Α.Π.Θ., Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών 

Περιγραφή επαγγελματικών δραστηριοτήτων : 
– Εκπόνηση στατικών, αρχιτεκτονικών και άλλων μελετών πολιτικού μηχανικού, και εκτέλεση όλων των απαραίτητων ενεργειών για την έκδοση οικοδομικής άδειας. 
– Εκπόνηση και παρουσίαση ολοκληρωμένων μελετών και προσφορών για την ανάληψη κατασκευαστικών έργων, που περιλαμβάνουν σχέδια μελετών, προμετρήσεις εργασιών και υλικών, προσφορές προμηθευτών, υπεργολάβων και συνεργείων. 
– Μελέτη, επίβλεψη, πλήρης η τμηματική διαχείριση έργων, προγραμματισμός ενεργειών και δραστηριοτήτων για την άρτια ποιοτικά αποπεράτωσή τους, εντός χρονοδιαγράμματος και προϋπολογισμού. 
– Σύνταξη οικονομοτεχνικών μελετών και παροχή τεχνικών συμβουλών. 
– Τακτοποίηση αυθαιρέτων. 
– Έκδοση ΠΕΑ και σύνταξη φακέλου για ένταξη στο πρόγραμμα «εξοικονόμηση κατ’οίκον». 
– Σύνταξη φακέλου για άδεια λειτουργίας καταστημάτων. 

Back to top
elΕλληνικά