ΤΖΟΥΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός Α. Π. Θ.
Υπηρεσίες Πολιτικού Μηχανικού.
Μελέτη και επίβλεψη ιδιωτικών οικοδομικών έργων.
Τοπογραφικά διαγράμματα.
Ρυθμίσεις αυθαιρέτων με σχετικούς νόμους.
Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης κτιρίων Α τάξης.
Υπηρεσίες συμβούλου και σύνταξη φακέλου υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ.

Back to top
elΕλληνικά