ΤΣΙΤΣΙΦΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Μ.Ε. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Είμαι Χημικός Μηχανικός ΑΠΘ με μεταπτυχιακό MBA από το City University of London και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης από το τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Κατέχω Διδακτορικό Δίπλωμα σε θέματα διαχείρισης υδατικών πόρων και δικτύων ύδρευσης από το τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Είμαι ελεύθερη επαγγελματίας με ειδίκευση σε μελέτες σχετικές με περιβαλλοντικά θέματα και θέματα υδατικών πόρων και κυρίως διαχείρισης δικτύων ύδρευσης, όπως μείωση απωλειών νερού, ανάπτυξη μοντέλων προσομοίωσης δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης, μελέτες γενικών σχεδίων ύδρευσης (Masterplan) και μελέτες Σχεδίων Ασφάλειας Νερού. Διδάσκω προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Δυτικής Μακεδονίας και στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Έχω συμμετάσχει και συμμετέχω σε ερευνητικά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έχω συγγράψει πάνω από 90 επιστημονικά άρθρα που έχουν δημοσιευθεί σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και διεθνή επιστημονικά συνέδρια.

Back to top
elΕλληνικά