Σακαλής Δημήτριος

Πολιτικός Μηχανικός - Εργολήπτης Δημοσίων Έργων

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Λαρισαίων

Είναι πολιτικός μηχανικός, εργολήπτης δημοσίων έργων και έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα με τον τομέα των κατασκευών. Είναι μέλος του ΤΕΕ.

Back to top
elΕλληνικά