ΠΟΥΛΙΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Είμαι διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός.
Έχω εξειδίκευση στον ενεργειακό σχεδιασμό κτιρίων και πλέον αυτού είμαι εγγεγραμμένος στα εξής μητρώα:
-Ενεργειακών Επιθεωρητών
-Ενεργειακών Ελεγκτών
-Οχημάτων Ειδικού Σκοπού
-Τεχνικού Ασφαλείας
-Πραγματογνωμώνων Μηχανικών
Μελλοντικά σκοπεύω να εκπαιδευτώ και στους τομείς των ISO.

Back to top
elΕλληνικά