ΠΟΝΤΙΚΑΣ ΒΑΙΟΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ ΟΔΟΣ ΑΝΝΗΣ ΚΟΜΝΗΝΗΣ 2