ΚΡΑΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Α/ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΛΛ. ΜΗΧ/ΓΩΝ-ΗΛ/ΓΩΝ ΜΗΧ.