Κουλιός Κωνσταντίνος

Πολιτικός Μηχανικός

Υποψήφιος Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Λάρισας

 • Γεννήθηκα στον Τύρναβο το 1958.
 • Βασική εκπαίδευση στο Τύρναβο και πανεπιστημιακές σπουδές στη Πολυτεχνική σχολή του Α.Π.Θ.
 • Μεταπτυχιακές σπουδές περιβαλλοντικού σχεδιασμού στο Ε.Α.Π.
 • Κατοικώ και εργάζομαι στο Τύρναβο, όπου και διατηρώ Τεχνικό Γραφείο Μελετών – Κατασκευών ιδιωτικών έργων από το 1984.
 • Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Τυρνάβου την περίοδο 1991 έως 1994.
 • Αντιδήμαρχος Δ/νσης Τεχνικών Έργων του Δήμου Τυρνάβου την περίοδο 2014 έως 2019.
 • Παντρεμένος με την καθηγήτρια βιολογίας Μαρία Τσούκα και πατέρας δύο παιδιών της Κάτιας 33 ετών και της Βασιλίνας 28 ετών.

Γιατί υποψήφιος στην Περιφέρεια Θεσσαλίας με την «Πρωτοβουλία» και τον Δημ Κουρέτα;

Οι δύο μεγάλες προκλήσεις της σημερινής εποχής τόσο σε εθνικό, όσο και σε περιφερειακό επίπεδο, είναι χωρίς αμφιβολία:

 1. Η επίτευξη των στόχων της Βιώσιμης Ανάπτυξης και της σύγχρονης εξέλιξής της, «της Πράσινης Μετάβασης». Πρόκειται για ένα εναλλακτικό, ισόρροπο, αυτοδύναμο και δίκαιο μοντέλο ανάπτυξης που θα έχει διάρκεια γιατί θα συνδέσει με στέρεους δεσμούς την Οικονομία με την Κοινωνία και το Περιβάλλον. Είναι το εναλλακτικό σχέδιο που μπορεί να βάλει φρένο στη πληθυσμιακή συρρίκνωση της Θεσσαλίας.

Η αναπτυξιακή πολιτική που εφαρμόζεται σήμερα στηρίζεται στις ιδιωτικοποιήσεις των δημόσιων αγαθών και των δημόσιων δομών και στην επιδίωξη του κέρδους για λίγους. Η πολιτική αυτή αναγνωρίζεται πλέον εκ του αποτελέσματος ότι είναι η κύρια αιτία των δεινών σε όλα τα επίπεδα. Γιατί είναι υπεύθυνη για την υποβάθμιση του περιβάλλοντος, για την καταστροφή των κοινών αγαθών και για την αποδυνάμωση των δημόσιων δομών και των δικτύων. Κι ακόμη, η πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων με τη συγκέντρωση του πλούτου σε λίγους, έχει προκαλέσει τη φτωχοποίηση των πολλών και τη διεύρυνση των οικονομικών ανισοτήτων.

Οι οικολογικές καταστροφές και η εξάντληση των φυσικών αποθεμάτων, όσο και η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός είναι τα ίχνη που αφήνει πίσω της η κερδοσκοπική αναπτυξιακή πολιτική του  που εφαρμόζεται στη χώρα και την οποία αντιγράφει και υλοποιεί άκριτα και η Περιφέρεια Θεσσαλίας

Σε εθνικό και σε περιφερειακό επίπεδο η προσπάθεια συνίσταται στην προσαρμογή στους φυσικούς κινδύνους και στον μετριασμό των φυσικών καταστροφών που η κλιματική κρίση φέρνει πιο συχνά και με μεγαλύτερη ένταση.

Η κλιματική κρίση αποτελεί σοβαρή πρόκληση, γιατί απειλεί με εκτεταμένες φυσικές καταστροφές τα οικοσυστήματα και τα δημόσια αγαθά, υπονομεύοντας με τον τρόπο αυτόν τους στόχους της ισόρροπης οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής ανάπτυξης.

 1. Η αντιμετώπιση αυτών των μεγάλων προκλήσεων απαιτεί την ενίσχυση των δημόσιων πολιτικών και την υποστήριξη της ανθεκτικότητας των δημόσιων δομών και δικτύων.

Μόνο έτσι μπορούν να γίνουν εφικτές οι ολοκληρωμένες παρεμβάσεις που χρειάζονται για να συμφιλιωθούν και να συνδεθούν στέρεα μεταξύ τους οι οικονομικές δραστηριότητες με τους στόχους της κοινωνικής ευημερίας και της προστασίας και της διατήρησης του περιβάλλοντος.

Κι ακόμη, μόνο έτσι θα γίνει εφικτό να ληφθούν μέτρα πρόληψης των φυσικών κινδύνων και μετριασμού των συνεπειών των φυσικών καταστροφών που προκαλούν τα ακραία φαινόμενα που φέρνει η κλιματική κρίση.

Για να αντιμετωπιστούν επιτυχώς οι μεγάλες προκλήσεις της εποχής χρειάζονται τολμηρές αποφάσεις και σοβαρός πολιτικός σχεδιασμός.

Τι κάνει για όλα αυτά η διοίκηση της Περιφέρειας Θεσσαλίας;

 • Παρακολουθεί σαν απλός θεατής αν και δεν συμμετέχει στην πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων που επιδεινώνει την υποβάθμιση της φύσης και των δημόσιων αγαθών, την αποδυνάμωση των δημόσιων δομών και των δικτύων και τη φτωχοποίηση των πολιτών.
 • Κρύβεται πίσω από τις κυβερνητικές πολιτικές, τις οποίες άκριτα στηρίζει και τις χειροκροτεί.
 • Αποφεύγει τις ευθύνες της με γραφειοκρατικά προσχήματα, δηλώνοντας αναρμόδια και ρίχνοντας την ευθύνη άλλοτε στην κυβέρνηση και άλλοτε στους δήμους.

Ο θεσμός της Περιφέρειας είναι το βασικό κύτταρο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και την Πράσινη Μετάβαση κι ακόμη, ο θεσμός της Περιφέρειας είναι ο βασικός πυλώνας για την αντιμετώπιση, την προσαρμογή και τον μετριασμό των καταστροφικών συνεπειών της κλιματικής κρίσης.

Είναι δηλαδή ο θεσμός που σχεδιάζει, συντονίζει και υλοποιεί τους στόχους της ισόρροπης και δίκαιης οικονομικής ανάπτυξης, της περιβαλλοντικής προστασίας και της κοινωνικής ευημερίας. Ο θεσμός που εγγυάται την ασφάλεια των κατοίκων, την ακεραιότητα της περιουσίας τους και τη διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος.

Ακόμη, επομένως, και για εκείνα τα ζητήματα όπου ο θεσμός της Περιφέρειας πράγματι δεν έχει τυπική αρμοδιότητα για παρέμβαση, η διοίκησή της οφείλει να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, να οργανώνει και να συντονίζει τις υπηρεσίες και τους αρμόδιους φορείς και να διεκδικεί λύσεις.

Αυτή η ακραία υποβάθμιση του ρόλου του θεσμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας σε απλό θεατή ή και χειροκροτητή καταστροφικών επιλογών για την Ανάπτυξη, την Κοινωνία και το Περιβάλλον, είναι ο λόγος για τον οποίο αποφάσισα να συμμετέχω στις αυτοδιοικητικές εκλογές.

Αυτοί είναι οι λόγοι που με οδήγησαν στην απόφαση, να συμμετάσχω στο ψηφοδέλτιο της «Πρωτοβουλίας» που θα συσπειρώσει τις προοδευτικές δυνάμεις και θα ανοίξει μια νέα εποχή στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

 • Για να αναβαθμιστεί ο θεσμός της Περιφέρειας από απλό θεατή των εξελίξεων και διεκπεραιωτή των ολέθριων κυβερνητικών επιλογών, σε πρωταγωνιστή, δραστήριο συμμετέχοντα και ενεργό μαχητή απέναντι στις μεγάλες προκλήσεις της νέας εποχής.
 • Για να αναλάβει η Περιφέρεια τον πρωταγωνιστικό συντονιστικό, οργανωτικό και επιχειρησιακό ρόλο που πρέπει και μπορεί να διαδραματίσει για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή στους νέους φυσικούς κινδύνους, με σκοπό την πρόληψη και τον περιορισμό των φυσικών καταστροφών.
 • Για να γίνει η Περιφέρεια ανάχωμα στις ολέθριες πολιτικές της ιδιωτικοποίησης των δημόσιων αγαθών, της υποβάθμισης των δημόσιων δομών και δικτύων, της καταστροφής του φυσικού πλούτου και της φτωχοποίησης των πολιτών.
 • Για να γίνει η Περιφέρεια θεσμός που θα εγγυάται την ασφάλεια των πολιτών, την ακεραιότητα της περιουσίας τους, τη διατήρηση των δημόσιων αγαθών και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, που είναι οι τροφοδότες της οικονομικής ανάπτυξης και οι προϋποθέσεις της κοινωνικής ευημερίας.
 • Για να επαναφέρουμε την επιστημονική γνώση, την τεχνοκρατική εμπειρία, την κοινωνική ευαισθησία, την πολιτική συγκρότηση, την οργανωτική επάρκεια και την επιχειρησιακή ετοιμότητα και να τα μετατρέψουμε σε βασικά εργαλεία για την αντιμετώπιση των μεγάλων προκλήσεων της εποχής.
 • Για να γίνει η Περιφέρεια θεσμός κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης για τους αδύναμους και όσους πλήττονται από τις κρίσεις της εποχής.
 • Για να γίνει η Περιφέρεια κέντρο προστασίας και ανάδειξης του Πολιτισμούτης Θεσσαλίας
 • Για να γίνει η Περιφέρεια μοχλός για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη της περιοχής.

Απευθυνόμαστε σε όλες και όλους τους προοδευτικούς πολίτες της Θεσσαλίας, σε όλους τους πολίτες που δυσφορούν κάτω από τις σημερινές συνθήκες, τις κερδοσκοπικές, τις αντιπεριβαλλοντικές και τις αντικοινωνικές πολιτικές επιλογές και τους προσκαλούμε να συσπειρωθούν μαζί μας, να στηρίξουν τον αγώνα μας και να υποστηρίξουν το ψηφοδέλτιό της ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ γιατί μπορούμε να αλλάξουμε τη μοίρα της Θεσσαλίας.

Να στρατευθούμε όλοι σε αυτόν τον αγώνα για να σώσουμε ό,τι σώζεται στο κοινό μας σπίτι, που απειλείται από τα ακραία φυσικά και πολιτικά φαινόμενα της εποχής.

Για να νοιώσουν οι πολίτες ασφάλεια απέναντι στους μεγάλους κινδύνους της εποχής, ώστε να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν με αυτοπεποίθηση και αισιοδοξία τις προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας.

Back to top
elΕλληνικά