ΚΟΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Ο Γιάννης Κοντός είναι Διπλωματούχος του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του ΑΠΘ από το 2005 (Τομέας Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος), ενώ το 2013 υποστήριξε τη τη διδακτορική του διατριβή στο ίδιο Τμήμα με επιτυχία με βαθμό “ΑΡΙΣΤΑ με διάκριση”. Ο τίτλος της διατριβής του είναι: “Βελτιστοποίηση Διαχείρισης Ρηγματωμένων Παράκτιων Υδροφορέων με Προβλήματα Ρύπανσης”, ενώ η συγγραφή της υποστηριζόταν από υποτροφία του ΙΚΥ. Έχει ολοκληρώσει δύο post-doc (μεταδιδακτορική έρευνα) στο ΑΠΘ και στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, ενώ συμμετείχε σε άλλα 5 ερευνητικά προγράμματα στο ΑΠΘ και το ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ, 2 από τα οποία βρίσκονται ακόμα σε ισχύ. Έχει αναλάβει την αυτοδύναμη διδασκαλία σχετικών με το γνωστικό του αντικείμενο μαθημάτων στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ Λάρισας του τέως ΤΕΙ Θεσσαλίας (νυν Πρόγραμμα Σπουδών), καθώς και σχετικών μαθημάτων στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ. Έχει συγγράψει πάνω από 24 επιστημονικά άρθρα για επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια, κεφάλαια βιβλίων, τεχνικές εκθέσεις, και διατριβές. ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Yiannis_Kontos

Back to top
elΕλληνικά