ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Γεννήθηκα στην Λάρισα στις 18/12/1980. Είμαι διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός (9/1998 έως 6/2004 -Α.Π.Θ.- Πολυτεχνική σχολή) και κάτοχος του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ″ Εφαρμοσμένη Μηχανική και Προσομοίωση Συστημάτων″ (9/2004 έως 7/2006-Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας- Πολυτεχνική Σχολή-Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών). Από τον Οκτώβριο του 2006 μέχρι σήμερα συνεργάζομαι με βιομηχανία παραγωγής βιοντίζελ/ραφιναρία τηγανελαίων-ζωικών λιπών, ως υπεύθυνος παραγωγής & τεχνικός ασφαλείας. Παράλληλα είμαι μελετητής περιβαλλοντικών  έργων και εκτελώ καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και Δημόσιες υπηρεσίες (βιομηχανίες,  βιοτεχνίες, κέντρα υγείας, , κλπ). Είμαι πιστοποιημένος, από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., εκπαιδευτής ενηλίκων και έχω συνεργαστεί ως εκπαιδευτής, με Δημόσια ΙΕΚ και ιδιωτικά ΚΔΒΜ. Επίσης συνεργάστηκα ως Σύμβουλος Επαγγελματικής καθοδήγησης με το ΤΕΙ Λάρισας. Συμμετείχα ως εισηγητής σε επιστημονικά συνέδρια και ημερίδες, σε Ελλάδα και εξωτερικό, σχετικές με τα βιοκαύσιμα και σε ομάδες εργασίες του ΥΠΕΚΑ σχετικά με την αειφορία βιοκαυσίμων & βιορευστών. Συμμετέχω ως συνεργάτης/ερευνητής σε Εθνικά ερευνητικά προγράμματα. Ήμουν μέλος του Δ.Σ. του Περιφερειακού Τμ. ΚΔΘ. του Πανελληνίου Συλλόγου Χημικών Μηχανικών (2008-2010), μέλος της Διοικούσας Επιτροπής (2010-2012),  συντονιστής της Μ.Ε. Περιβάλλοντος & Αειφορίας και συντονιστής της Μ.Ε. ΕΣΠΑ, Εθνικών & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων  του ΤΕΕ, Τμ. ΚΔΘ (2017). Από 8/2/2018 είμαι μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ, Τμ. ΚΔΘ.

Back to top
elΕλληνικά