ΚΑΤΑΒΟΥΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ