ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ

Α/ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ