ΓΑΒΡΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ - ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ

Είμαι ελεύθερος επαγγελματίας με ενασχόληση με το αντικείμενο του Πολιτικού Μηχανικού από το 1991 και συγκεκριμένα με τα αντικείμενα των στατικών μελετών κτιρίων από ωπλισμένο σκυρόδεμα και χάλυβα, αρχιτεκτονικών μελετών κτιρίων, διαχείριση δημοσίων έργων (Αναλυτικές, ΠΠΑΕ, ΑΠΕ, Λογαριασμοί κλπ) ενεργειακών πιστοποιητικών, βεβαιώσεων νομιμότητας και τακτοποιήσεων με τους νόμους περί αυθαιρέτων.

Back to top
elΕλληνικά