ΦΑΓΚΡΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Πολιτικός Μηχανικός MSc, ΒΟΗΘΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ Μ.Ε. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

M.Sc. “Aντισεισμικός Σχεδιασμός Τεχνικών Έργων” Α.Π.Θ. 

Τεχνικό Γραφείο 
Μελέτες – Επιβλέψεις – Κατασκευές 
Παπαναστασίου 68, Λάρισα 
Τηλ-Fax: 2410254805 

Back to top
elΕλληνικά