ΦΑΓΚΡΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Πολιτικός Μηχανικός MSc, ΒΟΗΘΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ Μ.Ε. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

M.Sc. «Aντισεισμικός Σχεδιασμός Τεχνικών Έργων» Α.Π.Θ. 

Τεχνικό Γραφείο 
Μελέτες – Επιβλέψεις – Κατασκευές 
Παπαναστασίου 68, Λάρισα 
Τηλ-Fax: 2410254805