ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ικανότητα στην ολοκληρωμένη αντιμετώπιση έργων πολιτικού μηχανικού καθ΄ όλες του τις φάσεις, από: την αξιολόγηση, το σχεδιασμό,την υλοποίηση ως και την συντήρηση του.

Back to top
elΕλληνικά