ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Μελέτες ιδιωτικών έργων, κατασκευή ιδιωτικών & δημοσίων έργων, ενεργειακός επιθεωρητής.