Αναστασίου Νικόλαος

Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Καρδίτσας

Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός, απόφοιτος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ασκεί το επάγγελμα του Τοπογράφου Μηχανικού στον κατασκευαστικό κλάδο των έργων υποδομής και παράλληλα διατηρεί τεχνικό γραφείο στην πόλη της Καρδίτσας. Υποψήφιος Δημοτικός σύμβουλος με τον συνδυασμό “Καρδίτσα ο τόπος μας” (Τσιακος Βασίλης).

Back to top
elΕλληνικά