3Τ ΠΟΛΥΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΕ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Η 3Τ ΠΟΛΥΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ είναι ομόρρυθμη εταιρία οικογενειακής μορφής και αποτελείται από τους Σωτήριο Τζήμα αρχιτέκτονα μηχανικό, την Ελένη-Κωνσταντίνα Τζήμα αρχιτέκτονα μηχανικό, κάτοχο Msc ‘αρχιτεκτονικής αποκατάστασης κτιρίων και ιστορικών συνόλων’ και τον Χαρίδημο-Δημήτριο Τζήμα μηχανικό ανακαίνισης-αποκατάστασης κτιρίων ΤΕ, κάτοχο Msc ‘δομοστατικής αποκατάστασης κτιρίων και ιστορικών συνόλων’. Πριν από τη σύστασή της, τα μέλη της είχαν μεμονωμένα και μαζί τις παρακάτω εμπειρίες κατά σειρά.
Ο αρχιτέκτονας Σωτήριος Τζήμας από το 1989 ασχολείται με:
-Συντηρήσεις – αποκαταστάσεις και αναστηλώσεις μνημείων και διατηρητέων
-Μελέτες συντήρησης και αποκατάστασης μνημείων
-Επιβλέψεις συντήρησης και αποκατάστασης μνημείων
-Οργάνωση μουσείων
-Ανασκαφικές εργασίες
-Άλλες Εργασίες (μελέτες νέων κτιρίων και κτιριακών συνόλων, εκτέλεση δημοσίων έργων κ.α.)

Back to top
elΕλληνικά