Νομιμότητα διοικητικών πράξεων στο πλαίσιο εφαρμογής της πολεοδομικής νομοθεσίας

Διάρκεια: 20 ώρες
Κόστος συμμετοχής: 120,00 ευρώ. Παρέχεται 50% έκπτωση για ταμειακώς ενήμερα προς ΤΕΕ μέλη
Επιστημονικός υπεύθυνος: Σοφία Νέμα, επιθεωρητής – ελεγκτής δημόσιας διοίκησης

H Δομή Επιμόρφωσης και Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης (ΔΕΣΕΚ) του ΤΕΕ Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας, που ιδρύθηκε με στόχο την επιμόρφωση και τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση των μελών του Τμήματος καθώς και λοιπών ενδιαφερομένων, σε θέματα σχετικά με την επαγγελματική και επιστημονική κατάρτισής τους, επέλεξε για την εκπαιδευτική περίοδο 2018 – 2019 την υλοποίηση εκπαιδευτικού σεμιναρίου με θέμα «Νομιμότητα διοικητικών πράξεων στο πλαίσιο εφαρμογής της πολεοδομικής νομοθεσίας».

Σε ποιούς απευθύνεται

Στόχος του Σεμιναρίου είναι να συμβάλλει στην κατάρτιση νέων κυρίως Μηχανικών περί της νομιμότητας των διοικητικών πράξεων. Οποισδήποτε μηχανικός είναι ευπρόσδεκτος, ωστόσο νέοι Μηχανικοί που δεν κατέχουν την εξειδικευμένη γνώση θα επωφεληθούν περισσότερο από τους ήδη έχοντες εμπειρία. Δεν απαιτείται η γνώση ξένης γλώσσας ή άλλων δεξιοτήτων για τη συμμετοχή στο εν λόγω Σεμινάριο.

Αντικείμενο του σεμιναρίου

Το προτεινόμενο Σεμινάριο περί νομιμότητας διοικητικών πράξεων στο πλαίσιο εφαρμογής της πολεοδομικής νομοθεσίας έχει ως στόχο να εξοικειώσει τους συμμετέχοντες με το σύνολο του Νομικού Πλασίου που διέπει τη νομιμότητα διοικητικών πράξεων εκκινώντας από το Σύνταγμα, τη Δομή της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης και τις ασκούμενες αρμοδιότητες, τις Πηγές Δικαίου και τις Αρχές που διέπουν τη λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης εξειδικεύοντας το επιστημονικό αντικείμενο στην έκδοση διοικητικών πράξεων πολεοδομικού χαρακτήρα. Με το πέρας του Σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν αποκτήσει πολύτιμες γνώσεις περί του πολυδαίδαλου νομικού πλασίου λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης και των διοικητικών πράξεων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη συμβολή του σεμιναρίου στην κατάρτιση των νέων Μηχανικών, οι οποίοι δύνανται να εκδίδουν διοικητικές πράξεις στο πλαίσιο εφαρμογής πρόσφατων νόμων.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Οι ημερομηνίες και ώρες διεξαγωγής του σεμιναρίου θα οριστικοποιηθούν αφού εκδηλωθεί το ενδιαφέρον από τουλάχιστον είκοσι καταρτιζόμενους. Εάν σας ενδιαφέρει, συμπληρώστε τα στοιχεία σας στη φόρμα που ακολουθεί και πατήστε «Ενδιαφέρομαι».

    * Όλα τα πεδία πρέπει να συμπληρωθούν υποχρεωτικά.


    Back to top
    elΕλληνικά