Κτηματολογικό Δίκαιο

Διάρκεια: 20 ώρες
Κόστος συμμετοχής: 120,00 ευρώ. Παρέχεται 50% έκπτωση για ταμειακώς ενήμερα προς ΤΕΕ μέλη
Επιστημονικός υπεύθυνος: Κωνσταντίνος Πλιάτσικας, δικηγόρος, διδάκτωρ νομικής.

H Δομή Επιμόρφωσης και Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης (ΔΕΣΕΚ) του ΤΕΕ Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας, που ιδρύθηκε με στόχο την επιμόρφωση και τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση των μελών του Τμήματος καθώς και λοιπών ενδιαφερομένων, σε θέματα σχετικά με την επαγγελματική και επιστημονική κατάρτισής τους, επέλεξε για την εκπαιδευτική περίοδο 2018 – 2019 την υλοποίηση εκπαιδευτικού σεμιναρίου με θέμα «Κτηματολογικό Δίκαιο».

Σε ποιούς απευθύνεται

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε μηχανικούς, νομικούς και δικηγόρους της πράξης που ασχολούνται ή επιθυμούν να ασχοληθούν με υποθέσεις εμπράγματου δικαίου, ιδίως κτηματολογικού και δασικού δικαίου, συμβολαιογράφους, δασολόγους, υποθηκοφύλακες και Προϊσταμένους Κτηματολογικών Γραφείων, φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλων ΝΠΔΔ, φοιτητές σχολών με συναφές αντικείμενο, καθώς και εν γένει επιστήμονες και επαγγελματίες συναφών κλάδων.

Αντικείμενο του σεμιναρίου

Σκοπό του Σεμιναρίου αποτελεί η ενημέρωση των συμμετεχόντων για ζητήματα, διαχρονικά και επίκαιρα, που ανακύπτουν στα δύο στάδια για τη δημιουργία και λειτουργία Εθνικού Κτηματολογίου, δηλαδή, στο στάδιο της κτηματογράφησης και στο στάδιο λειτουργίας Κτηματολογίου αλλά και κατά την κατάρτιση και κύρωση δασικών χαρτών. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διόρθωση ανακριβειών των κτηματολογικών εγγραφών κάθε σταδίου.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Οι ημερομηνίες και ώρες διεξαγωγής του σεμιναρίου θα οριστικοποιηθούν αφού εκδηλωθεί το ενδιαφέρον από τουλάχιστον είκοσι καταρτιζόμενους. Εάν σας ενδιαφέρει, συμπληρώστε τα στοιχεία σας στη φόρμα που ακολουθεί και πατήστε «Ενδιαφέρομαι».

    * Όλα τα πεδία πρέπει να συμπληρωθούν υποχρεωτικά.


    Back to top
    elΕλληνικά