Μ.Ε. ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ & ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 2017-19

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
ΤΖΟΥΡΜΑΚΛΙΩΤΗΦΩΤΕΙΝΗΑΓΡ. ΤΟΠΟΓΡ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΜΑΡΘΑΑΓΡ. ΤΟΠΟΓΡ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣΒΟΗΘΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΓΟΡΟΓΙΑΝΝΗΑΝΝΑΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣΜΕΛΟΣ
ΓΑΝΙΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣΑΓΡ. ΤΟΠΟΓΡ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣΜΕΛΟΣ
ΚΑΤΣΗΑΘΗΝΑΑΓΡ. ΤΟΠΟΓΡ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣΜΕΛΟΣ
ΚΕΡΕΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣΜΕΛΟΣ
ΚΛΟΚΟΤΑΡΑΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΑΓΡ. ΤΟΠΟΓΡ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣΜΕΛΟΣ
ΛΙΠΑΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣΑΓΡ. ΤΟΠΟΓΡ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣΜΕΛΟΣ
ΣΚΑΝΔΑΛΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣΜΕΛΟΣ
ΣΚΟΥΠΡΑΣΙΩΑΝΝΗΣΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣΜΕΛΟΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ…

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ…

 

Back to top
elΕλληνικά