Μ.Ε. ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 2014-2016

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΙΔΙΟΤΗΤΑ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΠΑΛΑΜΙΩΤΗΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑΠΟΛΙΤΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣΜΕΛΟΣ
ΧΟΝΔΡΟΝΑΣΙΟΥΕΛΕΥΘΕΡΙΑΑΓΡ. ΤΟΠΟΓΡ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣΜΕΛΟΣ
ΒΕΡΕΜΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣΜΕΛΟΣ
ΜΠΑΤΡΑΚΟΥΛΗΣΧΡΗΣΤΟΣΑΓΡ. ΤΟΠΟΓΡ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣΜΕΛΟΣ
ΤΟΥΛΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣΜΕΛΟΣ
ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΜΑΡΙΑ - ΞΕΝΙΑΑΓΡ. ΤΟΠΟΓΡ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣΜΕΛΟΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ…

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ…

Back to top
elΕλληνικά