Δημοσιεύτηκε το πρώτο ενημερωτικό δελτίο του ευρωπαικού προγράμματος In2C