Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός από εταιρεία με έδρα την Κώ

Η Τεχνική Εταιρία ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. αναζητά Πολιτικό Μηχανικό για τη θέση επίβλεψης κατασκευής δημοσίων έργων στην Κω.

Απαραίτητα προσόντα:

  • Επιθυμητή τουλάχιστον τριετής (3) ειδική επαγγελματική εμπειρία στη διοίκηση ή/και επίβλεψη τεχνικών έργων.
  • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ (Autocad, Outlook, Excel, PowerPoint, Word).

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν πλήρες βιογραφικό σημείωμα στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση  work@karkanias.gr.

Πληροφορίες: τηλ.: 2410541386.

Back to top
elΕλληνικά