ΤΕΕ-Κ&Δ Θεσσαλίας: Εργαλείο για τον μετασχηματισμό των τοπικών οικονομιών η «Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου»

«Για πρώτη φορά θα αποκτήσουμε πραγματική εικόνα για το δομημένο περιβάλλον στη χώρα μας, με ακριβή και σωστή αποτύπωση του κτιριακού αποθέματος και της ακίνητης περιουσίας των πολιτών», σημειώνει ο πρόεδρος του ΤΕΕ Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας, Νίκος Παπαγεωργίου, με αφορμή τη διαδικασία για την απόκτηση ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου, η οποία γίνεται υποχρεωτική από την ερχόμενη Δευτέρα, 1 Φεβρουαρίου 2021.

Η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου συγκεντρώνει σε ένα «σημείο» όλες τις πληροφορίες για την πραγματική κατάσταση των κτιρίων. Σύμφωνα με τον κ.Παπαγεωργίου, το εγχείρημα αποτελεί πάγια επιδίωξη του τεχνικού κόσμου της χώρας και του ΤΕΕ για περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες. Να σημειωθεί πως η ανάπτυξη της ψηφιακής πλατφόρμας ανατέθηκε στο ΤΕΕ με σχετική Υπουργική Απόφαση τον περασμένο Δεκέμβριο, ενώ τέθηκε από το ΤΕΕ σε πλήρη λειτουργία από την αρχή του τρέχοντος έτους. Για τη διευκόλυνση των μηχανικών, πραγματοποιήθηκαν διαδικτυακές ενημερωτικές παρουσιάσεις από το Τεχνικό Επιμελητήριο, ενώ είναι διαθέσιμο και σχετικό αναλυτικό εγχειρίδιο, προκειμένου οι επαγγελματίες του κλάδου να εξοικειωθούν με τη νέα πλατφόρμα.

Στην πράξη, για τους πολίτες, αυτό σημαίνει ότι από την ερχόμενη Δευτέρα, σε κάθε μεταβίβαση ακινήτου ή αυτοτελούς διηρημένης ιδιοκτησίας πρέπει υποχρεωτικά να υπάρχει «Πιστοποιητικό Πληρότητας», το οποίο αποδεικνύει την καταχώριση των στοιχείων που απαιτούνται για την Ηλεκτρονική Ταυτότητα στο σχετικό ηλεκτρονικό μητρώο. Το ίδιο Πιστοποιητικό Πληρότητας θα πρέπει να εκδίδεται για κάθε νέα οικοδομή.

Οι πολίτες θα πρέπει να απευθυνθούν σε ιδιώτη διπλωματούχο μηχανικό, ώστε σε συνεργασία μαζί του να συγκεντρωθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά-έγγραφα (άδεια, κατόψεις, τυχόν νομιμοποιήσεις). Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν κάποια από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, θα πρέπει να ανατεθεί στον μηχανικό η όποια αποτύπωση, νομιμοποίηση. Μόλις ολοκληρωθεί η καταχώριση στο σύστημα, τότε εκδίδεται το Πιστοποιητικό Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου. Πέραν ενός παραβόλου αξίας 20 ευρώ για την έκδοση εκάστου πιστοποιητικού, οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα πρέπει να υπολογίσουν και την αμοιβή του μηχανικού για όλα τα παραπάνω.

«Η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου είναι ένα απαραίτητο εργαλείο για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των τοπικών οικονομιών. Μειώνουν τους χρόνους διεκπεραίωσης διαδικασιών και εξαλείφουν δυσκολίες που εμφανίζονται μέχρι και σήμερα. Σε βάθος χρόνου ουσιαστικά θα έχουμε, σε απόσταση ενός …κλικ, όλη την πληροφορία για ένα ακίνητο (άδειες οικοδομής, τυχόν αναθεωρήσεις , σχέδια, νομιμοποιήσεις, κατόψεις που να αποτυπώνουν την πραγματική κατάσταση, τετραγωνικά μέτρα, πίνακα χιλιοστών, πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης, κτλ ). Εντάσσεται στο ίδιο πλαίσιο με τη λειτουργία του ηλεκτρονικού συστήματος έκδοσης οικοδομικών αδειών (e-άδειες). Ας αναλογιστούμε μόνον τι θα συνέβαινε, εν μέσω πανδημίας και lockdown, με την έκδοση οικοδομικών αδειών εάν δεν είχε αναπτυχθεί αυτό το ηλεκτρονικό σύστημα», τονίζει ο κ.Παπαγεωργίου.

Back to top
elΕλληνικά