Πολεοδομικά στοιχεία οικισμών Π.Ε. Λάρισας, Τρικάλων και Καρδίτσας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε στις 28/02/2017, η συλλογή των χωρικών και πολεοδομικών δεδομένων των οικισμών των περιφερειακών ενοτήτων Λάρισας, Τρικάλων και Καρδίτσας που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Π.Ε.Δ. Θεσσαλίας και του ΤΕΕ – Περ. Τμ. Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας.

Σε κάθε μία από τις περιοχές θα μπορούν άνθρωποι του τεχνικού κόσμου αλλά και οι υπόλοιποι πολίτες να ενημερώνονται πλήρως για τα παραπάνω στοιχεία χωρίς να απαιτείται η πολυδάπανη και χρονοβόρα επίσκεψη στις Υπηρεσίες Δόμησης ή τις Τεχνικές Υπηρεσίες των Δήμων.
Η ΠΕΔ Θεσσαλίας και το ΤΕΕ/ΤΚΔΘ αξιοποιώντας την σύγχρονη τεχνολογία παρέχει την πρόσβαση στην πληροφορία σε κάθε ενδιαφερόμενο.
Στην εποχή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης παρέχεται ένα σημαντικό εργαλείο που διευκολύνει σημαντικά το χρήστη.
Όλα τα δεδομένα είναι προσβάσιμα από την Ιστοσελίδα του ΤΕΕ αλλά και της ΠΕΔ. Από την στήλη “Ψηφιακό υλικό”, του πίνακα δεδομένων κάθε ΠΕ, όπου δημιουργήθηκαν φάκελοι ανά οικισμό, ο χρήστης μπορεί χρησιμοποιώντας τους υπερσυνδέσμους των περιοχών να αποκτήσει πρόσβαση στις πληροφορίες των οικισμών.
Για το σκοπό αυτό συγκροτήθηκαν τρεις ομάδες εργασίας, μία ανά περιφερειακή ενότητα, με αντικείμενο την Συλλογή Όρων Δόμησης από εξειδικευμένους διπλωματούχους μηχανικούς. Τα παραδοτέα των Ομάδων Εργασίας είναι τα παρακάτω στοιχεία:

Γενικά στοιχεία:
• Μόνιμος Πληθυσμός 2011
• Πραγματικός Πληθυσμός 2011
Είδος οικισμού
• Οικισμός Προ του 1923
• Οικισμός Στάσιμος με το 6/12/82 ΠΔ
• Παραδοσιακός Οικισμός
• Σχέδιο Διανομής
• Απόφαση Νομάρχη / ΦΕΚ Οριοθέτησης & Σχέδιο οριοθέτησης
• Αρτιότητα (κανόνας),
• Όροι δόμησης (ΦΕΚ),
• Ειδικοί όροι δόμησης (Απόφαση / ΦΕΚ)

Ειδικά στοιχεία

  • Στοιχεία για ΓΠΣ / ΣΧΟΟΑΠ/ΖΟΕ (ΦΕΚ & χάρτες).

Οι συντελεστές των ομάδων εργασίας είναι η Π.Ε.Δ. Θεσσαλίας ,το ΤΕΕ – Περ. Τμ. Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας και οι παρακάτω διπλωματούχοι μηχανικοί :

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Γιαννιού Άννα (συντονίστρια) Κουκούλας Νικόλαος (συντονιστής) Κανδήλα Θωμαή (συντονίστρια)
Διπλ. Μηχανικός Χωροταξίας Διπλ. Μηχανικός Χωροταξίας Διπλ. Μηχανικός Χωροταξίας
Κασιτεροπούλου Δωροθέα Παιδή Νατάσα Νιζάμη Μαρία-Άννα
Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός
Γκούμας Αντώνιος Παρασκευάς Θωμάς Θέος Βασίλειος
Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός Διπλ. Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός
Σπυρόπουλος Θωμάς Ζαφείρης Βασίλειος Παΐση Βασιλική
Διπλ. Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός Διπλ. Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός Διπλ. Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός

Back to top
elΕλληνικά