Παρέμβαση ΤΕΕ στο Περιφερειακό Συμβούλιο για την αντισεισμική προστασία

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Παρέμβαση για τις θέσεις του Τ.Ε.Ε. στο ζήτημα της αντισεισμικής προστασίας στη Θεσσαλία, κατά τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της 29ης Οκτωβρίου 2018 έκανε ο πρόεδρος του Περιφερειακού Τμήματος Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας του ΤΕΕ, Νίκος Παπαγεωργίου, παρουσία του γενικού γραμματέα, Αστέριου Νάρη, με αφορμή τη συζήτηση σχετικού θέματος.

Κάνοντας μια σύντομη αναδρομή, ο Πρόεδρος αναφέρθηκε στα αποτελέσματα του Εθνικού Προγράμματος Αντισεισμικής Ενίσχυσης των Υφιστάμενων Κτιρίων (ΕΠΑΝΤΥΚ) που ξεκίνησε το 1998. Τα αποτελέσματα της α΄ φάσης προέκυψαν το 2001, ενώ το 2005 τα αποτελέσματα της β’ φάσης παρουσιάστηκαν στο ελληνικό κοινοβούλιο.  Το 2009 το ΤΕΕ, σε συνεργασία με την ΚΕΔΚΕ, πρότεινε ένα κοινό πρόγραμμα σεισμικής ενίσχυσης και ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων. Στόχος του ήταν η προσεισμική ενίσχυση των κτιρίων να συνδυαστεί με επεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας των κτιρίων, ώστε να προκύπτει ένα ολοκληρωμένο πακέτο θωράκισης και βελτίωσης των υφιστάμενων κτιρίων. Δυστυχώς καμία από αυτές τις προσπάθειες δεν ευόδωσε καθώς απαιτείται μεγάλο κατασκευαστικό και κοινωνικό κόστος. Επιπλέον αναδύονται πλήθος νομικών, διοικητικών, επιστημονικών και άλλων προβλημάτων, που δυσκολεύουν και καθυστερούν το όλο εγχείρημα. Κατά κοινή ομολογία το θέμα δεν είναι Περιφερειακό αλλά Εθνικό και ως τέτοιο το αντιμετωπίζει το ΤΕΕ.

Ο Γεν. Γραμματέας, Αστέριος Νάρης, επισήμανε πως το Τ.Ε.Ε., κατά το έτος 2000 είχε προβεί στην παρουσίαση της μελέτης ”Αξιοποίηση Μικροζωνικής Μελέτης Λάρισας” η οποία δεν υποκαθιστά τις γεωτεχνικές μελέτες αλλά δίνει χρήσιμα στοιχεία και αποτελεί ουσιαστικό βοήθημα για τους Μηχανικούς και τους Γεωλόγους.

Kατά την διάρκεια της συζήτησης ανέκυψε ως θέμα να διοργανωθεί υπό την Περιφέρεια σύσκεψη με την συμμετοχή του ΤΕΕ και όλων των φορέων της Θεσσαλίας που διαθέτουν κτιριακό δυναμικό προκειμένου να εξεταστεί το θέμα της αντισεισμικής θωράκισης αυτών και ο τρόπος διαχείρισης δράσεων μετά τον σεισμό (χώροι συνάθροισης κοινού, δίκτυα κ.λ.π.).

Το Τ.Ε.Ε. υπηρετώντας τον ουσιαστικό ρόλο του, ως τεχνικού καθοδηγητή της κοινωνίας και της πολιτείας, θα συνεχίσει με συνέπεια τη στάση που έχει τηρήσει στο παρελθόν, σχετικά  με το ζήτημα της αντισεισμικής προστασίας και του ελέγχου των υφιστάμενων κτιρίων, για τα οποία οι πλέον ειδικοί είναι τα μέλη του, οι Μηχανικοί.

Back to top
elΕλληνικά