Παραχώρηση χώρων του ΤΕΕ-ΤΚΔΘ στους κλαδικούς συλλόγους του τμήματος

Kladikoi sylogoi

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Tο ΤΕΕ και οι Κλαδικοί Σύλλογοι οφείλουν να συνεργάζονται προκειμένου να πετύχουν τους σκοπούς τους. Οι Κλαδικοί Σύλλογοι είναι απαραίτητη οντότητα για το Τεχνικό Επιμελητήριο και απαιτείται συνεχής συνεργασία σε θέματα που αφορούν τα μέλη και το επάγγελμά του Μηχανικού.

Μέρος της προσπάθειας που γίνεται από την νέα διοίκηση του ΤΕΕ-ΚΔΘ είναι να ξαναγίνει το ΤΕΕ το σπίτι του Μηχανικού.

Στο πλαίσιο αυτό, και στην προσπάθεια της βέλτιστης διαχείρισης των υποδομών του ΤΕΕ προς όφελος όλων των Μηχανικών, παραχωρήθηκαν νέοι χώροι του 1ου ορόφου στους κλαδικούς Συλλόγους των Μηχανικών.

Συγκεκριμένα παραχωρήθηκαν χώροι συνεδριάσεων των Διοικητικών Συμβουλίων, συνελεύσεων, εκπαίδευσης και γραφεία έδρας των Συλλόγων.

Back to top
elΕλληνικά