Ενημέρωση για διαμορφώσεις κτιρίων για προσβασιμότητα ΑμεΑ

Προσβασιμότητα ατόμων με αναπηρία και εμποδιζόμενα άτομα σε υφιστάμενα κτίρια

Το ΤΕΕ – ΚΔΘ ενημερώνει τους ιδιώτες και επαγγελματίες ότι σύμφωνα με το άρθρο 26, παρ.4 του Ν. 4067/2012, στα κτίρια που στεγάζονται φορείς της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) ή έχουν χρήσεις συνάθροισης κοινού, όπως χώροι συνεδρίων, εκθέσεων, μουσείων, συναυλιών, αθλητικών ή πολιτιστικών συγκεντρώσεων, ναοί, θέατρα, κινηματογράφοι, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, καφενεία, κέντρα διασκέδασης, αίθουσες πολλαπλών χρήσεων, αίθουσες αναμονής επιβατών, τράπεζες, ανταλλακτήρια, χώροι προσωρινής διαμονής, εκπαίδευσης, υγείας και κοινωνικής πρόνοιας, δικαιοσύνης και σωφρονισμού, γραφείων και εμπορίου, βιομηχανίας και βιοτεχνίας, καθώς και στους χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων και πρατηρίων καυσίμων, επιβάλλεται να γίνουν οι απαραίτητες διαμορφώσεις, ώστε οι λειτουργικοί χώροι τους να είναι προσπελάσιμοι από άτομα με αναπηρία ή εμποδιζόμενα άτομα.

Οι προαναφερθείσες διαμορφώσεις γίνονται σύμφωνα με τις τεχνικές οδηγίες προσαρμογής υφιστάμενων κτιρίων και υποδομών και ολοκληρώνονται μέχρι τις 31.12.2022, με την προϋπόθεση ότι δεν θίγεται ο φέρων οργανισμός του κτιρίου, ενώ σε διαφορετική περίπτωση τα κτίρια καθίστανται αυθαίρετα.

Για το εν λόγω θέμα, το ΤΕΕ – ΚΔΘ προχώρησε χθες σε αποστολή ενημερωτικών επιστολών προς όλους τους εμπλεκόμενους φορείς (ΟΤΑ, Δήμο, καθώς και στους Μηχανικούς – μέλη του) και προτείνει σε ιδιώτες και επαγγελματίες να απευθυνθούν σε αρμόδιους Μηχανικούς για τις προβλεπόμενες διαμορφώσεις. Επιπλέον, το ΤΕΕ – ΚΔΘ απέστειλε αίτημα στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την επιδότηση του 50% του κόστους των διαμορφώσεων από πόρους του Πράσινου Ταμείου.

Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ – ΚΔΘ κ. Νίκος Παπαγεωργίου σημείωσε τα εξής: “Λαμβάνοντας υπόψη τις μεγάλες διαστάσεις που έχει λάβει το ζήτημα της περιορισμένης προσβασιμότητας σε δημόσιους χώρους και δομές από ΑμεΑ και άτομα περιορισμένης κινητικότητας, το ΤΕΕ – ΚΔΘ προέβη σε μια σειρά ενημερωτικών ενεργειών που αποσκοπούν στην εφαρμογή των διαμορφώσεων προσαρμογής όπως προβλέπει ο νέος οικοδομικός κανονισμός έως το τέλος του έτους. Ως τεχνικός κόσμος οφείλουμε να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της περιθωριοποίησης των συμπολιτών μας και την ενίσχυση της προσβασιμότητας για όλους ανεξαιρέτως”.

Back to top
elΕλληνικά