Διακρατική Συνάντηση αναζήτησης καλών πρακτικών συμμετοχής των εργοδοτών στο σχεδιασμό της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στο ΤΕΕ – Κ.Δ. Θεσσαλίας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση στην Ευρώπη, έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο οι συμμετέχοντες σε προγράμματα κατάρτισης, να εκπαιδεύονται σε επαγγελματικές δεξιότητες οι οποίες δεν συνάδουν πολλές φορές με τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Ως βασικός λόγος αυτής της αναντιστοιχίας κρίνεται η έλλειψης συμμετοχής των εργοδοτών στο σχεδιασμό του περιεχομένου ενός προγράμματος.

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “ED2VET – Συμμετοχή των Εργοδοτών στο Σχεδιασμό και την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης” δημιουργήθηκε για να καταγράψει καλές πρακτικές / μεθοδολογίες συμμετοχής των εργοδοτών στις ενέργειες σχεδιασμού της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) και την ευρύτερη υιοθέτηση τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Με αυτό τον τρόπο οι ικανότητες και οι δεξιότητες που θα αποκτούν οι εκπαιδευόμενοι θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες της σύγχρονης αγοράς εργασίας.

Στο πλαίσιο του προγράμματος ED2VET διοργανώθηκε από τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό «ΔΗΜΗΤΡΑ», η 2η διακρατική συνάντηση αναζήτησης καλών πρακτικών στις 9-13 Οκτωβρίου στη Λάρισα και το Βόλο. Εκπρόσωποι του ΔΗΜΗΤΡΑ και αντίστοιχων οργανισμών από την Αγγλία και τη Βουλγαρία συμμετείχαν σε συνάντηση εργασίας με το  TEE / Π.Τ Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας, όπου ο Πρόεδρος Νίκος Παπαγεωργίου τους παρουσίασε το ρόλο του Τεχνικού Επιμελητήριου και εξέφρασε την δεδηλωμένη συμβολή του φορέα στην επιτυχία του έργου για ανάδειξη καλών πρακτικών συμμετοχής των εργοδοτών στην Επαγγελματική Κατάρτιση στην Ελλάδα. Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Γενικός Γραμματέας Βασίλης Γερογιάννης και ο υπάλληλος του ΤΕΕ Νίκος Παππάς.

Back to top
elΕλληνικά