Ν. Παπαγεωργίου: «Oι αναγκαίες από την Ε.Ε. στρατηγικές έξυπνης εξειδίκευσης συνηγορούν στην ανάγκη ήπιας μεταφοράς νερού από τον Αχελώο»

Αναφερόμενος στο υδατικό πρόβλημα της Θεσσαλίας, ο πρόεδρος του ΤΕΕ Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας, κ. Νίκος Παπαγεωργίου τόνισε πως:

«Το υδατικό πρόβλημα της Θεσσαλίας είναι υπαρκτό και θα δεχτεί τεράστια πίεση λόγω της κλιματικής κρίσης. Πρέπει οι πολιτικές σε τοπικό, περιφερειακό και κεντρικό επίπεδο να συντονιστούν ώστε να ενσωματώνουν την διαφορετικότητα των αναγκών και των ευκαιριών κάθε Περιφέρειας, όπως προτείνει και ο ΟΟΣΑ. Για να πετύχουμε την ανάπτυξη θα πρέπει να επικεντρωθούμε στις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής, να πατήσουμε πάνω στα γερά θεμέλια κάθε περιοχής, στα δυνατά σημεία της δηλαδή, στα συγκριτικά της πλεονεκτήματα. Και το συγκριτικό πλεονέκτημα της Θεσσαλίας, η εξειδίκευση που παρουσιάζουμε κατά όρους ΑΠΑ, είναι ο πρωτογενής τομέας και η μεταποίηση. Εξάλλου η ΕΕ και στο πλαίσιο της νέας περιόδου περιλαμβάνει τις στρατηγικές έξυπνης εξειδίκευσης στους πρόσφορους όρους.

Ταυτόχρονα οφείλουμε να εφαρμόσουμε μέτρα μείωσης της υπερβολικής κατανάλωσης νερού ιδιαίτερα στον αγροτικό τομέα, να ολοκληρώσουμε όλα τα έργα ταμίευσης, και επιπλέον πρέπει επιτέλους να ιδρυθεί ένας φορέας διαχείρισης ανά υδατικό διαμέρισμα, πρακτική που εφαρμόζεται και σε άλλα κράτη. Στην Θεσσαλία έχουμε 129 φορείς που διαχειρίζονται το νερό.

Δεν αντιλαμβανόμαστε την στρατηγική από την μία να επενδύουμε ευρωπαϊκούς πόρους για την ενίσχυση και ανάπτυξη του αγροτοδιατροφικού τομέα και από την άλλη να εμποδίζουμε την προσβασιμότητα του τομέα αυτού στον πλέον αναγκαίο πόρο, το νερό. Σίγουρα είναι μία στρατηγική εξειδίκευσης αλλά δεν είναι έξυπνη.

Το νερό είναι κοινόκτητος πόρος και ανήκει σε όλους μας, δεν είναι προνόμιο λίγων.»

Back to top
elΕλληνικά